Een stijging van het aantal clienten en van het aantal uren hulpverlening: uit het jaaroverzicht 2017 dat midden juni op de 39ste Algemene Ledenvergadering van Elah is gepresenteerd, blijkt dat de opwaartse beweging van de laatste jaren zich nog steeds voortzet.

,,We kunnen concluderen dat in 2017 circa 15% meer clienten zijn geholpen dan het jaar ervoor, en dat circa 50% meer uren hulpverlening zijn verstrekt (in de vorm van therapie, therapie aan huis, groepswerk, workshops en kennisoverdracht)’’, rapporteerde co-directeur Yaela Cohen,, Ook is een kleine stijging geregistreerd in de hulpverlening aan de Nederlanders in Israel.’’

De grootste groei vond plaats op het terrein van de hulpverlening aan Sjoa-overlevenden. Dankzij de aanbesteding van het ministerie van financien die Elah vorig najaar won, kon de stichting naast de eerder via het ministerie aangenomen clienten nog circa 700 nieuwe clienten in behandeling nemen. Tegelijkertijd is het aantal regionale managers uitgebreid (tot 8) en tevens de poule van freelance therapeuten (van 70 naar circa 150), die Elah in staat stellen om overal in het land direct op hulpvragen van Sjoa-overlevenden in te springen.

Daarnaast won Elah in 2017 de aanbesteding van het ministerie van welzijn om vier hulpcentra te coordineren voor nabestaanden van mensen die door moord, zelfmoord of een verkeersongeval om het leven zijn gekomen. Deze aanbesteding is een uitbreiding van het ‘project Sneh’, waarvoor Elah de afgelopen jaren al verantwoordelijk was en dat de hulpverlening inhield aan familieleden van moordslachtoffers. De nieuwe hulpcentra zijn 1 december geopend en bevinden zich in Haifa, Kfar Kana, Hadera en Jeruzalem.

De AV heeft ingestemd met de naamsverandering van Elah. Na de vereiste goedkeuring door de Rasjam Ha’amoetot zal Elah voortaan heten: ‘Elah Centrum voor steun bij verlies en rouw’. De naam van de stichting is in de loop der jaren al vaker veranderd (1988 en 2002). Onze activiteiten blijven echter onveranderd.