Eind 2013 is het Comite van Aanbeveling geformeerd, dat zich inzet om het doel van de stichting te helpen verwezenlijken.
Het is van groot belang dat wij ons gesteund weten door bekende personen die niet alleen hun (bestuurlijke) ervaring inbrengen, maar ook de bekendheid met en het vertrouwen in de stichting vergroten door daaraan hun naam te verbinden.

Leden van het Comite,  in alfabetische volgorde:

• Edward Asscher, president van Royal Asscher Diamond
• Menno ten Brink, rabbijn van de LJG Amsterdam
• Gijs Cremer Eindhoven, ondernemer
• Rene Glaser, directeur Glaser Public Affairs
• Jaap Rosen Jacobson, eigenaar Panta Holdings
• Ronald Leopold, directeur Anne Frank Stichting
• Sonja Mannheim
• Salo Muller, fysiotherapeut, journalist en publicist

• Philip van Tijn, bestuurder

• Gerdi Verbeet, voorzitter Nationaal Comité 4 en 5 mei, oud-voorzitter Tweede  Kamer