Voorjaar 2020 is het nieuwe bestuur van de Stichting Elah Nederland samengesteld:

Hans Vuijsje, voorzitter
Christiaan Ruppert, secretaris
Marco de Bock, penningmeester
Daniel Rosen Jacobson, vice voorzitter