Categorie: Actueel (Pagina 1 van 2)

Corona en de doelgroep van Elah

Na het uitbreken van de coronacrisis en de sluiting van de sjoels is de Joodse Gemeente Amsterdam (NIHS) begonnen met het uitzenden van zoom-lezingen en -bijeenkomsten.
Begin juni kwamen hulpverleners van Elah en Joods Maatschappelijk Werk aan het woord.
Met welke specifieke hulpvragen worden zij in deze tijd geconfronteerd,
en wat voor effect heeft de corona op de vervolgingsslachtoffers?

Bekijk hier de uitzending https://youtu.be/732jOL-RnhQ

 

 

Elah geeft hulp, ook nu

 

Beste vrienden, in dit voor iedereen moeilijke tijdperk proberen we onze dienstverlening aan te passen en op alternatieve manieren onze clienten te hulp te komen, van wie sommige juist nu behoefte hebben aan ondersteuning.

Aangezien het voorschrift is om zo min mogelijk het huis te verlaten, bieden we alle clienten de mogelijkheid om behandelingen te krijgen per skype, facetime of over de telefoon.

Bovendien hebben we een gratis hulplijn geopend voor mensen in quarantaine en thuisisolatie die somber of angstig worden als gevolg van het eenzame verblijf tussen vier muren.
De hulplijn is dagelijks tussen 12.00 en 20.00 geopend en wordt beantwoord door stafleden van Elah.

In deze omstandigheden hebben we meer dan ooit de steun van onze vrienden en donateurs nodig. U kunt uw donatie overmaken naar IBAN NL75ABNA0550509615
t.n.v. St. Elah Nederland, of klik hier

 

 

Elah 40 Jaar!

Ter gelegenheid van het veertigjarig jubileum van Elah zijn we met Nederlandse gasten door Israel gereisd om een aantal van onze werkzaamheden te laten zien.
Met veel dank aan iedereen die bijdroeg aan deze geslaagde reis!

Jong vws bij Elah op bezoek

Begin juni kreeg Elah bezoek van een twintigtal jonge ambtenaren van het Nederlandse ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport die zich bezighouden met zorginnovatie en in Israel onderzoek deden voor hun beleidsdirecties. Sommige van de ambtenaren zijn werkzaam bij de Directie Maatschappelijke Ondersteuning, waaronder de afdeling Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II valt. Via deze afdeling ontvangt Elah sinds 2004 en tot op heden subsidie voor de behandeling van  generatie oorlogsoverlevenden van Nederlandse afkomst.

Meer clienten, meer hulpverlening

Een stijging van het aantal clienten en van het aantal uren hulpverlening: uit het jaaroverzicht 2017 dat midden juni op de 39ste Algemene Ledenvergadering van Elah is gepresenteerd, blijkt dat de opwaartse beweging van de laatste jaren zich nog steeds voortzet.

,,We kunnen concluderen dat in 2017 circa 15% meer clienten zijn geholpen dan het jaar ervoor, en dat circa 50% meer uren hulpverlening zijn verstrekt (in de vorm van therapie, therapie aan huis, groepswerk, workshops en kennisoverdracht)’’, rapporteerde co-directeur Yaela Cohen,, Ook is een kleine stijging geregistreerd in de hulpverlening aan de Nederlanders in Israel.’’

De grootste groei vond plaats op het terrein van de hulpverlening aan Sjoa-overlevenden. Dankzij de aanbesteding van het ministerie van financien die Elah vorig najaar won, kon de stichting naast de eerder via het ministerie aangenomen clienten nog circa 700 nieuwe clienten in behandeling nemen. Tegelijkertijd is het aantal regionale managers uitgebreid (tot 8) en tevens de poule van freelance therapeuten (van 70 naar circa 150), die Elah in staat stellen om overal in het land direct op hulpvragen van Sjoa-overlevenden in te springen.

Daarnaast won Elah in 2017 de aanbesteding van het ministerie van welzijn om vier hulpcentra te coordineren voor nabestaanden van mensen die door moord, zelfmoord of een verkeersongeval om het leven zijn gekomen. Deze aanbesteding is een uitbreiding van het ‘project Sneh’, waarvoor Elah de afgelopen jaren al verantwoordelijk was en dat de hulpverlening inhield aan familieleden van moordslachtoffers. De nieuwe hulpcentra zijn 1 december geopend en bevinden zich in Haifa, Kfar Kana, Hadera en Jeruzalem.

De AV heeft ingestemd met de naamsverandering van Elah. Na de vereiste goedkeuring door de Rasjam Ha’amoetot zal Elah voortaan heten: ‘Elah Centrum voor steun bij verlies en rouw’. De naam van de stichting is in de loop der jaren al vaker veranderd (1988 en 2002). Onze activiteiten blijven echter onveranderd.

 

De keuken als therapeutisch instrument

De staf van Elah in Jeruzalem is uitgebreid met de maatschappelijk werk en therapeut Boaz Cohen. In de nabije toekomst kunnen groepen bij Boaz terecht voor kooktherapie.

Boaz: ,,Persoonlijk heb ik ondervonden dat koken een therapeutisch instrument is. Het heeft me geholpen om mezelf te leren kennen. Koken helpt ook om stress weg te nemen, zelfvertrouwen op te bouwen en negatieve gedachten te doorbreken. Je ben geconcentreerd bezig met iets dat direkt resultaat oplevert en voldoening geeft. In feite is iedere bezigheid waarmee je iets creeert en waarbij je je verbeelding gebruikt therapeutisch. Dat is logisch, want verbeelding is het koninkrijk van onze gevoelens.’’

 

Bericht over kwestie Haagse erfpacht

Op 1 januari 2018 is de individuele regeling voor Joods moreel rechtsherstel van start gegaan. Tot eind 2018 kunnen Joodse particuliere woningeigenaren in Den Haag of hun nabestaanden die na de oorlog straatbelasting en erfpacht hebben betaald over de periode 1942-1945, een aanvraag voor restitutie doen.

Voor meer info klik hier

 

« Oudere berichten

© 2024 Stichting Elah Nederland

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑