Begin juni kreeg Elah bezoek van een twintigtal jonge ambtenaren van het Nederlandse ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport die zich bezighouden met zorginnovatie en in Israel onderzoek deden voor hun beleidsdirecties. Sommige van de ambtenaren zijn werkzaam bij de Directie Maatschappelijke Ondersteuning, waaronder de afdeling Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II valt. Via deze afdeling ontvangt Elah sinds 2004 en tot op heden subsidie voor de behandeling van  generatie oorlogsoverlevenden van Nederlandse afkomst.