De Stichting Elah Nederland heeft de ANBI-status, waardoor u uw gift kunt aftrekken van de belasting.

Anbi logo
Alle informatie over giften, donaties en legaten vindt u op de website van de Belastingdienst
RSIN/fiscaal nummer is:  814278103 / KvK nummer 41213035

Doelstelling: De stichting heeft ten doel het coordineren en stimuleren van fondsenwerving ten behoeve van Elah – centrum voor psycho-sociale begeleiding van uit Nederland afkomstigen en hun families in Israël.
Het bestuur bestaat uit vier bestuursleden, zie Bestuur.
Beloningsysteem: Bestuur en vrijwilligers ontvangen geen beloning.

ANBI-publicatie-2022.pdf

Balans en Exploitatierekening STEN 2022

Balans en Exploitatierekening STEN 2021

Balans en Exploitatierekening STEN 2020

Beleidsplan STEN 2023-2025