Elah is een professionele hulpverleningsorganisatie, in 1979 opgericht door en voor uit Nederland afkomstigen. Het was de eerste instelling in Israel die psychische en sociale hulp bood aan Holocaust-overlevenden, hun partners en hun nakomelingen.
De zorg voor overlevenden behoort nog steeds tot onze voornaamste doelstellingen,
maar in de loop der jaren hebben we ons dienstenpakket verbreed.
Elah coordineert slachtofferhulp in Israel, en stelt haar diensten beschikbaar aan iedereen die te maken krijgt met traumatisch verlies en rouw, ongeacht leeftijd, godsdienst of achtergrond.
Onder de Arabische burgers van Israel verleent Elah cultuurgevoelige zorg, die in overeenstemming is met de religie, normen en waarden van deze gemeenschap.

Elah is gespecialiseerd in het ontwikkelen en uitvoeren van sociale projecten.
Tevens begeleiden we immigrantengroepen, verlenen we hulp in ouderenhuizen,
en geven we (bij)scholingscursussen aan professionals en vrijwilligers.

Voor specifieke informatie over onze werkzaamheden, zie hieronder het jaarverslag 2018
en de publicatie Elah 30 jaar, of bezoek de website van Elah Israel

Elah Jaarverslag 2022
Elah Jaarverslag 2021
Elah Jaarverslag 2020
Elah Jaarverslag 2019

Elah 30 Jaar