De Stichting Elah Nederland zet zich in ten bate van de Stichting Elah Israël.
Deze organisatie geeft in Israël psychosociale hulp aan Holocaust-overlevenden (onder wie veel Nederlandse overlevenden) en aan mensen die worden geconfronteerd met traumatisch verlies en rouw.

De Holocaust heeft diepe sporen nagelaten die niet slijten. Integendeel. Bijna alle overlevenden worden met de jaren sterker geplaagd door hun oorlogservaringen. Zij hebben vaak grote behoefte aan contact en psychosociale zorg. Elah beantwoordt deze hulpvraag.
De organisatie heeft maatschappelijk werkers, therapeuten en psychologen in dienst,
en coördineert een netwerk van vrijwilligers.

Daarnaast verzorgt Elah slachtofferhulp na traumatische levensgebeurtenissen als de plotselinge dood van een naaste, ernstige ziekte, verkeersongevallen, zelfmoord, en geweldsdelicten als moord en terreuraanslagen. Als gevolg van abrupt verlies belanden nabestaanden vaak in een diepe crisis en doorlopen ze een gecompliceerd rouwproces. Begeleiding en steun van de professionals van Elah, al in een vroeg stadium na het verlies, zijn van cruciaal belang voor de verwerking.

Elah Nederland wil er mede voor zorgdragen dat werkzaamheden van Elah ten bate van (m.n. Nederlandse) Holocaust-overlevenden kunnen worden voortgezet. Het betreft activiteiten als:
* Koffieochtenden en gezelligheidsgroepen voor hoogbejaarden.
* Therapeutische gespreksgroepen en schrijfgroepen voor Holocaust-overlevenden
* Opbouwwerk binnen en hulpverlening aan de Nederlandse gemeenschap in Israël.

Elah Nederland wil daarnaast een bijdrage leveren aan de hulpverlening die Elah als gespecialiseerde instelling kan bieden aan andere traumaslachtoffers, of deze nu de joodse, islamitische, christelijke of welke levensovertuiging ook hebben. Het betreft activiteiten als:
* Therapie voor onbemiddelden.
* Gespreks- en steungroepen voor-, en therapie en spirituele begeleiding aan personen
en gezinnen die plotseling verlies ervaren.