Door donateur te worden steunt u de voortzetting van de activiteiten van Elah en levert u een belangrijke bijdrage aan de ondersteuning van mensen van wie het leven door trauma ingrijpend is veranderd. We helpen Holocaust-overlevenden, nabestaanden van misdrijf, ongevallen en zelfdoding, nabestaanden van corona en (vele) anderen die traumatisch verlies leden.   

U kunt uw donatie overmaken naar:
IBAN NL75ABNA0550509615   BIC ABNANL2A
t.n.v. St. Elah Nederland
of
doneren via credit card 

Of doneer eenvoudig via onze Geef-pagina:

Doneer via Geef.nl


Als u een periodieke schenking doet van minimaal vijf jaar, kunt u uw donatie verhogen zonder dat het extra geld kost. Een periodieke donatie is namelijk deels aftrekbaar van de belasting. Om het belastingvoordeel te benutten, dient u uw donatie vast te leggen in een periodieke schenkingsovereenkomst. Hiervoor kunt u gebruikmaken van het formulier van de Belastingdienst ELAH overeenkomst periodieke gift (dit opent op een nieuw tabblad van uw browser), en dat per gewone post sturen naar:
Stichting Elah Nederland
p/a JMW
Van Boshuizenstraat 12
1083 BA AMSTERDAM

De Stichting Elah Nederland heeft de ANBI-status, waardoor u uw gift kunt aftrekken van de belasting.

Anbi logo
Alle informatie over giften, donaties en legaten vindt u op de website van de Belastingdienst
RSIN/fiscaal nummer is:  814278103 / KvK nummer 41213035