Sinds 1979 actief

Het Elah Centrum is in 1979 door en voor uit Nederland afkomstigen opgericht en behoort in Israel tot de pioniers op het gebied van psychosociale hulpverlening aan Holocaust-overlevenden.

In de loop der jaren is ons werkterrein uitgebreid. Vandaag de dag staan ​​we open voor iedereen en helpen we duizenden mensen in emotionele nood. Tot onze doelgroepen behoren onder meer Holocaust-overlevenden en hun families, en mensen die traumatisch verlies leden.

Met meer dan 40 jaar ervaring in het therapeutische en opbouwwerk zijn wij de leidende organisatie voor steun bij verlies en rouw.

Diverse soorten hulp

Bij het Elah Centrum kunt u terecht voor individuele, relatie-, gezins- en groepstherapie, voor psychiatrisch advies, en voor een grote verscheidenheid aan sociale activiteiten die bijdragen aan de verwerking van verlies en aan het terugvinden van levensvreugde. Bij Elah bestaan geen of slechts korte wachttijden. Verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid zijn centrale uitgangspunten. Ook besteden we speciale aandacht aan de culturele achtergrond van de cliënt. Na een inleidend gesprek wordt een behandelplan opgesteld dat is gebaseerd op de wensen van de cliënt m.b.t. de behandelmethode, de taal en het geslacht van de therapeut.

Bekijk onze introductiefilm >>

300 hulpverleners

Ons team bestaat uit ongeveer 300 hulpverleners: maatschappelijk werkers, psychologen, psychotherapeuten, relatie- en gezinstherapeuten, seksueel therapeuten, kunsttherapeuten, dramatherapeuten, muziektherapeuten, dierentherapeuten, biblio-therapeuten, klinisch criminologen en existentieel begeleiders. Daarnaast telt het Elah Centrum ongeveer 100 vrijwilligers die zeer betrokken zijn met en actief binnen onze doelgroep.

We werken samen met overheidsinstellingen, maatschappelijke organisaties en het zakenleven, verenigd in het streven om de hulp aan onze doelgroepen te bevorderen.

Het Elah Centrum

Het Elah Centrum is een onderwijsorganisatie die door de toepassing van nieuwe behandelmodellen probeert de professionele zorg te verbeteren en bij te dragen aan het creëren van een veerkrachtige samenleving.

In 2015 ontving het Elah Centrum de ‘Decoratie van Licht’. Deze onderscheiding van het Holocaust Welfare Victims Fund in Israël wordt jaarlijks toegekend voor bijzonder vrijwilligerswerk ten bate van Holocaust-overlevenden.

In 2012 kreeg het Elah Centrum bijzondere erkenning van de Israel Gerontology Association vanwege buitengewone bijdragen ten bate van ouderen in Israël.