Tag archieven: acceptatie nieuw partner

Acceptatie nieuwe partner

De man met wie ik al een paar jaar een relatie heb, heeft twee dochters uit zijn eerste huwelijk. Iedere keer als de zomer nadert, beginnen ze plannen te maken voor een vakantie in het buitenland. Mijn vriend wil graag dat ik met hen meekom, maar de dochters staan erop dat ze met zijn drieen gaan, en mijn vriend geeft daaraan toe. In het begin kon ik het accepteren, maar na vier jaar denk ik dat het tijd wordt voor de dochters om te begrijpen dat ik er ook bij hoor. Wat denken jullie hiervan?

Beste lezeres,

Het is duidelijk dat je te maken hebt met een situatie die zowel voor jou persoonlijk als voor jullie relatie ingewikkeld is. Het is nooit aangenaam om je het vijfde wiel aan de wagen te voelen, in die zin dat jouw partner een gezin heeft dat voor jullie kennismaking al bestond en waar je geen deel van uitmaakt.

Weet je waarom de dochters erop tegen zijn dat jij meegaat met vakantie? Zijn ze om de een of andere reden boos op jou, denken ze dat jullie concurreren om het hart van hun vader, willen ze hem alleen voor henzelf?

Omdat je niet de leeftijd van de meisjes hebt genoemd, is het moeilijk de vraag heel specifiek te beantwoorden. Als de dochters al wat ouder zijn, is het goed een gesprek aan te gaan waarin iedereen de kans krijgt te zeggen wat hem of haar op het hart ligt. Tijdens dat gesprek kun je elkaar vragen naar de gevoelens die achter de verschillende en soms tegengestelde wensen en behoeftes liggen. Ik zou me kunnen voorstellen dat jullie best tot een overeenkomst kunnen komen en afspraken kunnen maken over een gezamelijke vakantie, en hoe jullie die zouden kunnen indelen: hoeveel tijd jullie met zijn vieren doorbrengen, hoeveel tijd jij apart met je partner, en hoeveel tijd de dochters met hun vader.

Je hebt niet gemeld of jij en je partner wel eens samen met vakantie gaan zonder de meisjes. Als dat het geval is, is het dan wat jou betreft ook mogelijk dat de meisjes hun eigen tijd met hun vader krijgen?

Hoe dan ook is het wenselijk dat jij en je partner bedenken hoe jullie het best met zijn vieren een gesprek kunnen aangaan dat de mogelijkheid geeft om de onderlinge verhoudingen aan de orde te stellen. Op die manier krijgt iedereen de gelegenheid om de vast en zeker ambivalante gevoelens op tafel te leggen, en mee te denken over een creatieve oplossing, die ruimte biedt aan de diverse bestaande wensen en behoeftes.

Omer Hayut