De burgemeester en de grootste sponsor

Burgemeester Van der Laan van Amsterdam met Jaap Rosen Jacobson, de gulste sponsor van deze avond.

Het is belangrijk dat Elah juist nu de zorg geeft aan overlevenden’

,,De tijd heelt alle wonden, maar de herinnering haalt ze weer open”, zei de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan eind maart 2016 op de sponsorbijeenkomst voor Elah in het Anne Frank Huis in Amsterdam. Ook andere prominenten, onder wie Job Cohen en Frits Barend, kwamen naar de bijeenkomst om geïnformeerd te worden over de betekenis van het werk van Elah voor Nederlandse Holocaust overlevenden in Israël.

Centraal in het programma stond de presentatie van schilder Sam Drukker. Als volwassen zoon van een Joodse vader vroeg Drukker zich af hoe de oorlog in het leven van zijn vader zichtbaar bleef. Deze vraag bracht hem ertoe tien Nederlands-Joodse mannen te portretteren die net als zijn vader als volwassenen de Sjoa overleefden. Het resultaat, de installatie ‘Minje’, is bedoeld als eerbetoon aan een generatie die na de oorlog de draad van het leven moest oppakken, aan een generatie die ondanks ontberingen en verliezen een nieuw leven opbouwde.

Het was een bijzondere eer voor Elah dat burgemeester Eberhard van der Laan bereid was op de bijeenkomst te spreken. Van der Laan, die in 2015 naar Tel Aviv kwam en onder meer het Nederlandse bejaardenhuis Beth Juliana bezocht, benadrukte hoe belangrijk het is dat overlevenden een liefdevolle oude dag beleven. Juist in hun ouderdom, een levensfase waarin we als mensen met verlies en beperkingen wordt geconfronteerd, hebben Holocaust overlevenden het moeilijk. ,,De tijd heelt alle wonden, maar de herinnering haalt ze weer open”, aldus de burgemeester. ,,In de loop van mijn leven ben ik gaan inzien hoe juist die uitspraak is. Daarom is het belangrijk dat Elah juist nu de zorg, aandacht en liefde kan geven die overlevenden nodig hebben.”

Naast burgemeester Van der Laan willen we alle mensen bedanken die hebben bijgedragen aan het slagen van het evenement: Ronald Leopold, de directeur van het Anne Frank Huis die het museum beschikbaar stelde; Sam Drukker; Jack Courant, een van de geportretteerden; de leden van onze Raad van Advies en van het bestuur van de Stichting Elah Nederland.

Tot slot onze grote dank aan de mensen die een donatie hebben gegeven. Dankzij hen kunnen we ons werk voorzetten.