Privacybeleid Elah Nederland

Dit is de privacyverklaring van de stichting Elah Nederland, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41213035. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Elah Nederland en de verwerkingen via onze website (www.elahnederland.nl), alsmede op het gebruik van cookies.

Elah Nederland respecteert de privacy van alle donateurs en gebruikers van onze website.
Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Elah Nederland.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Elah Nederland kan persoonsgegevens van u verwerken omdat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt.

Elah Nederland kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw bankrekeningnummer
  • Uw IP-adres

Waarom heeft Elah Nederland uw gegevens nodig?

Elah Nederland verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u te kunnen opnemen als u dat verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan Elah Nederland uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van uw donatie of een wervingsactie die u voor Elah Nederland wenst te doen.

Hoe lang bewaart Elah Nederland uw gegevens?

Elah Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn geregistreerd.

Elah Nederland deelt uw gegevens niet met anderen!

Elah Nederland verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Elah Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Elah Nederland gebruikt cookies

Elah Nederland gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. U kunt natuurlijk de gegevens die Elah Nederland verwerkt inzien, aanpassen of verwijderen!

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar elahnederland@gmail.com. Elah Nederland zal zo snel mogelijk, uiterlijkbinnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Elah Nederland vindt het beveiligen van uw gegevens van groot belangrijk!

Elah Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Elah Nederland maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, dat er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Elah Nederland verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Elah Nederland op via elahnederland@gmail.com.

www.elahnederland.nl is de website van de stichting Elah Nederland.

Elah Nederland is als volgt te bereiken:

Stichting Elah Nederland p/a JMW Van Boshuizenstraat 12 1083 BA Amsterdam

Website: www.elahnederland.nl

Mailadres: elahnederland@gmail.com