Tot ons verdriet konden we op 21 april, Jom Hazikaron laSjoa wehaGwoera, niet zoals gewoonlijk in Israel met elkaar samen komen, luisteren naar verhalen van anderen en spreken over onze eigen ervaringen. Ieder van ons bevindt zich thuis, alleen met zijn of haar gevoelens, gedachten en herinneringen.

Maar door het noemen van de namen kunnen we samen de moord op zes miljoen Joden gedenken en een ogenblik stilstaan bij het grote verlies.

Zoals het licht van de sterren ons bereikt, lang nadat ze zelf zijn verdwenen, zo zullen ook de namen van onze dierbaren weerklinken, lang nadat ze van ons zijn weggenomen.

Naar de gedenkpagina

Child survivors: trauma’s zitten in het lichaam

In het kader van 75 jaar bevrijding verscheen in de Leeuwarder Courant/Friesch Dagblad een artikel over de problematiek van child survivors. Co-directeur Yaela Cohen vertelt daarin over de ervaringen binnen Elah, waar aan child survivors individuele en groepstherapie wordt gegeven.

https://www.lc.nl/friesland/Stichtingen-bieden-hulp-aan-onderduik-overlevers-25521623.html

Elah geeft hulp, ook nu

 

Beste vrienden, in dit voor iedereen moeilijke tijdperk proberen we onze dienstverlening aan te passen en op alternatieve manieren onze clienten te hulp te komen, van wie sommige juist nu behoefte hebben aan ondersteuning.

Aangezien het voorschrift is om zo min mogelijk het huis te verlaten, bieden we alle clienten de mogelijkheid om behandelingen te krijgen per skype, facetime of over de telefoon.

Bovendien hebben we een gratis hulplijn geopend voor mensen in quarantaine en thuisisolatie die somber of angstig worden als gevolg van het eenzame verblijf tussen vier muren.
De hulplijn is dagelijks tussen 12.00 en 20.00 geopend en wordt beantwoord door stafleden van Elah.

In deze omstandigheden hebben we meer dan ooit de steun van onze vrienden en donateurs nodig. U kunt uw donatie overmaken naar IBAN NL75ABNA0550509615
t.n.v. St. Elah Nederland, of klik hier

 

 

Overlijden Harry van den Bergh

Tot onze ontsteltenis vernamen we dat Harry van den Bergh is overleden, die kort geleden toetrad tot het comite van aanbeveling van de Stichting Elah Nederland. De korte tijd dat we Harry van den Bergh meemaakten, leerden we hem kennen als een betrokken en bevlogen persoonlijkheid. We condoleren familie en vrienden met dit verlies.

Opnieuw beginnen

Het jaar 2020 staat in het teken van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Stad na stad, kamp na kamp, land na land werd 75 jaar geleden bevrijd. Bij Elah laten we Sjoa-overlevenden over deze periode aan het woord. Hoe beleefden ze toen de bevrijding en de naoorlogse jaren, en hoe kijken ze er nu op terug? Kan je na traumatische ervaringen wel opnieuw beginnen?
In de Chanoeka Benjamin van JMW  blz 38/39 het verhaal van Sonja Khan- Hoekstra,

https://www.joodswelzijn.nl/sites/default/files/pdf/benjamin_pdf/Benjamin_118_Chanoeka_2019_voor_website.pdf

 

Elah 40 Jaar!

Ter gelegenheid van het veertigjarig jubileum van Elah zijn we met Nederlandse gasten door Israel gereisd om een aantal van onze werkzaamheden te laten zien.
Met veel dank aan iedereen die bijdroeg aan deze geslaagde reis!

Maatjesdag in Eibergen

Een maatjesdag in Israel, daar zijn we aan gewend. Een maatjesdag in Nederland? Dat is een primeur. Maar waarom eigenlijk? Juist binnen het opbouwwerk van Elah in Jeruzalem draait  een groot aantal enthousiaste in Nederland wonende  maatjes mee. Deze zomer hebben we elkaar in Eibergen ontmoet, nieuws van Elah overgebracht, persoonlijke nieuwtjes uitgewisseld en met elkaar genoten van een heerlijke dag.

verzamelen voor een leuke dag

kopje koffie drinken, met elkaar kennis maken

De dag besluiten we met een groepsfoto

Acceptatie nieuwe partner

De man met wie ik al een paar jaar een relatie heb, heeft twee dochters uit zijn eerste huwelijk. Iedere keer als de zomer nadert, beginnen ze plannen te maken voor een vakantie in het buitenland. Mijn vriend wil graag dat ik met hen meekom, maar de dochters staan erop dat ze met zijn drieen gaan, en mijn vriend geeft daaraan toe. In het begin kon ik het accepteren, maar na vier jaar denk ik dat het tijd wordt voor de dochters om te begrijpen dat ik er ook bij hoor. Wat denken jullie hiervan?

Beste lezeres,

Het is duidelijk dat je te maken hebt met een situatie die zowel voor jou persoonlijk als voor jullie relatie ingewikkeld is. Het is nooit aangenaam om je het vijfde wiel aan de wagen te voelen, in die zin dat jouw partner een gezin heeft dat voor jullie kennismaking al bestond en waar je geen deel van uitmaakt.

Weet je waarom de dochters erop tegen zijn dat jij meegaat met vakantie? Zijn ze om de een of andere reden boos op jou, denken ze dat jullie concurreren om het hart van hun vader, willen ze hem alleen voor henzelf?

Omdat je niet de leeftijd van de meisjes hebt genoemd, is het moeilijk de vraag heel specifiek te beantwoorden. Als de dochters al wat ouder zijn, is het goed een gesprek aan te gaan waarin iedereen de kans krijgt te zeggen wat hem of haar op het hart ligt. Tijdens dat gesprek kun je elkaar vragen naar de gevoelens die achter de verschillende en soms tegengestelde wensen en behoeftes liggen. Ik zou me kunnen voorstellen dat jullie best tot een overeenkomst kunnen komen en afspraken kunnen maken over een gezamelijke vakantie, en hoe jullie die zouden kunnen indelen: hoeveel tijd jullie met zijn vieren doorbrengen, hoeveel tijd jij apart met je partner, en hoeveel tijd de dochters met hun vader.

Je hebt niet gemeld of jij en je partner wel eens samen met vakantie gaan zonder de meisjes. Als dat het geval is, is het dan wat jou betreft ook mogelijk dat de meisjes hun eigen tijd met hun vader krijgen?

Hoe dan ook is het wenselijk dat jij en je partner bedenken hoe jullie het best met zijn vieren een gesprek kunnen aangaan dat de mogelijkheid geeft om de onderlinge verhoudingen aan de orde te stellen. Op die manier krijgt iedereen de gelegenheid om de vast en zeker ambivalante gevoelens op tafel te leggen, en mee te denken over een creatieve oplossing, die ruimte biedt aan de diverse bestaande wensen en behoeftes.

Omer Hayut