Elah is in 1979 opgericht om psychosociale ondersteuning te geven aan Nederlandse Holocaust-overlevenden in Israel. Nog steeds behoren deze overlevenden tot onze voornaamste doelgroepen. We bieden hen de mogelijkheid van therapie, houden plaatselijke en regionale groepsbijeenkomsten, komen op huisbezoek en coördineren een vrijwilligersnetwerk ten bate van de overlevenden. Ook houden we jaarlijks op de ‘Dag van de Holocaust’ in Israel een landelijke ceremonie, waarop we met honderden families gezamenlijk de Holocaust in Nederland herdenken.

Maar ook overlevenden die de Holocaust in andere landen hebben meegemaakt, vallen onder de zorg van Elah en krijgen onze diensten aangeboden: therapie, groepstherapie en sociale groepen. In 2021 ontvingen 5169 Holocaust-overlevenden meer dan 166 390 uren zorg en ondersteunende diensten.

Lees het artikel van Shirly Krakover: Holocaust-overlevenden, een caleidoscoop van verhalen.