De stichting Elah maakt zich de afgelopen jaren sterk voor hulpverlening onder de Arabische burgers van Israel, een gemeenschap met specifieke problemen en behoeften.

Yaela Cohen, voormalig directeur van Elah: “Elah is veertig jaar geleden opgericht om psychosociale steun te geven aan Nederlandse Holocaust-overlevenden. Maar om op de langere termijn te kunnen blijven voortbestaan, hebben we op zeker moment de statuten veranderd en ons opengesteld voor alle trauma-slachtoffers.

Juist in de Arabische sector zijn we getuige van veel leed. Iedere dag horen we over gewelddadige afrekeningen. Dat we werkzaam zijn onder de Arabischsprekende bevolking van Israel moet je daarom niet zien als een koerswijziging, maar als het logische en natuurlijke gevolg van de verbreding. We zijn verantwoordelijk voor de slachtofferhulp in Israel. Daaronder vallen vanzelfsprekend ook de Israelische Arabieren. Zij hebben dezelfde rechten als iedere andere burger.

De hulpverlening binnen de Arabische sector is tamelijk onontgonnen terrein. In de Arabische cultuur wordt de geestelijke gezondheidszorg vaak gewantrouwd en gemeden. Zijn er emotionele of psychische problemen, dan worden die binnen de familie gehouden en opgelost. Hulp zoeken bij vreemden, dat is ongebruikelijk. Zelfs in het geval van traumatisch verlies, na moord, zelfdoding of verkeersongelukken, zetten veel nabestaanden niet de stap richting slachtofferhulp. Ze zijn bang voor het stigma dat daaraan kleeft.

De Arabische medewerkers van Elah proberen schoorvoetend de weerstand te doorbreken en vormen van psychosociale hulpverlening te introduceren. Ze nemen zelf contact op met nabestaanden, inventariseren de behoeften, en bieden passende diensten aan. Wrang genoeg blijkt de uitbraak van het coronavirus voor de werkzaamheden onder de Arabisch-sprekende bevolking  positieve gevolgen te hebben. Door de lockdowns worden intakes telefonisch gedaan, dat wil zeggen anoniemer, en krijgen de maatschappelijk werkers gemakkelijker ingang bij getroffen gezinnen.’’  

Sinds 1 januari 2021 zijn in de Arabische gemeenschap meer dan 100 nieuwe slachtoffers van levensdelicten gevallen. Voor de hulpverlening aan hun nabestaanden hopen we uw financiële steun te ontvangen.

Lees ook: Het verhaal van Sojood Khatib, maatschappelijk werkster van het Hulpcentrum Kfar Kanna