Wat is eigenlijk het probleem, waar heeft Elah het geld voor nodig?

Je kunt het werk van Elah in drie categorieen verdelen:

-We verlenen diensten aan de Nederlandse oorlogsoverlevenden en hun families in Israel.

-In opdracht van de Israelische overheid regelen we zorg en/of therapie voor ouderen en oorlogsoverlevenden in het algemeen, en voor geweldsgetroffenen.

-We verlenen hulp aan specifieke groepen in de samenleving, bijv. Ethiopische jongeren.

De werkzaamheden binnen de eerste en derde categorie worden slechts deels gesubsidieerd. De therapie van oorlogsoverlevenden en van hun kinderen wordt bijvoorbeeld gesubsidieerd, maar de therapie van de partners en kleinkinderen van overlevenden, het vrijwilligerswerk met overlevenden en het opbouwwerk in de Nederlandse gemeenschap worden niet gesubsidieerd. Juist op die laatste terreinen is de vraag groot, zijn we intensief aan het werk en hebben we een tekort aan fondsen.

Voor meer vragen en antwoorden klik hierĀ Vragen over Elah.