Elah is een professionele hulpverleningsorganisatie, in 1979 opgericht door en voor uit Nederland afkomstigen. Het was in Israel de eerste instelling die psychische en sociale hulp bood aan oorlogsoverlevenden, hun partners en nakomelingen.
De zorg voor oorlogsoverlevenden behoort nog steeds tot onze voornaamste doelstellingen, maar in de loop der jaren hebben we ons dienstenpakket sterk verbreed.
Elah coordineert de slachtofferhulp in Israel, en stelt haar diensten beschikbaar aan iedereen die te maken krijgt met traumatisch verlies en rouw, ongeacht leeftijd, godsdienst of achtergrond.