St.Elah Nederland

De Stichting Elah Nederland zet zich in ten bate van de Stichting Elah Israël.
Deze organisatie geeft in Israël psychosociale hulp aan Holocaust-overlevenden (onder wie veel Nederlandse overlevenden) en aan mensen die worden geconfronteerd met traumatisch verlies en rouw.

Elah Nederland wil er mede voor zorgdragen dat werkzaamheden van Elah ten bate van (m.n. Nederlandse) Holocaust-overlevenden kunnen worden voortgezet. Het betreft activiteiten als:
* Koffieochtenden en gezelligheidsgroepen voor hoogbejaarden.
* Therapeutische gespreksgroepen en schrijfgroepen voor oorlogsoverlevenden
* Opbouwwerk binnen en hulpverlening aan de Nederlandse gemeenschap in Israël.

Elah Nederland wil daarnaast een bijdrage leveren aan de hulpverlening die Elah als gespecialiseerde instelling kan bieden aan andere traumaslachtoffers, of deze nu de joodse, islamitische, christelijke of welke levensovertuiging ook hebben. Het betreft activiteiten als:
* Therapie voor onbemiddelden.
* Gespreks- en steungroepen voor, en therapie en spirituele begeleiding aan personen en gezinnen die plotseling verlies ervaren.