St.Elah Nederland

De Stichting Elah Nederland zet zich in ten bate van Elah – Centrum voor steun bij verlies en rouw. Deze organisatie geeft in Israël psychosociale hulp aan mensen die worden of zijn geconfronteerd met traumatisch verlies en langdurige rouw. Elah werd veertig jaar geleden opgericht om hulp te geven aan Nederlandse Holocaust-overlevenden in Israel. Maar in de loop der jaren heeft de organisatie het werkterrein verbreed, en de kennis en ervaring beschikbaar gesteld voor uiteenlopende doelgroepen. Vandaag de dag geeft Elah nog steeds hulp aan Holocaust-overlevenden, maar ook aan nabestaanden van slachtoffers van levensdelicten, zelfmoord en verkeersongevallen, uit alle geledingen van de multiculturele Israelische samenleving. Bovendien zet Elah zich sinds het uitbreken van corona actief in voor nabestaanden van mensen die aan corona overleden.

Elah Nederland wil er mede voor zorgdragen dat werkzaamheden van Elah ten bate van (m.n. Nederlandse) Holocaust-overlevenden kunnen worden voortgezet. Het betreft activiteiten als:
* Koffieochtenden en gezelligheidsgroepen voor hoogbejaarden.
* Therapeutische gespreksgroepen en schrijfgroepen voor oorlogsoverlevenden
* Opbouwwerk binnen en hulpverlening aan de Nederlandse gemeenschap in Israël.

Elah Nederland wil daarnaast een bijdrage leveren aan de hulpverlening die Elah als gespecialiseerde instelling kan bieden aan andere traumaslachtoffers, of deze nu de joodse, islamitische, christelijke of welke levensovertuiging ook hebben. Het betreft activiteiten als:
* Therapie voor onbemiddelden.
* Gespreks- en steungroepen voor, en therapie en spirituele begeleiding aan personen en gezinnen die plotseling verlies ervaren.